Welkom op www.tropikadronten.nl

"1962"          55 JAAR          "2017"                                         

Helaas komt er per 31 december a.s. een einde

aan het bestaan van deze OUDSTE

Vogelvereniging in de gemeente Dronten.


Van de huidige 34 leden is er niemand in staat

om enige bestuurstaken op zich te nemen.


Het roepen in de woestijn is voor het huidige bestuur

nu wel klaar en wij handelen e.e.a.

af tot aan de opheffingsvergadering op 10 oktober a.s.


Droevig en zwaar besluit waar wij ons maar bij neer

te leggen hebben.


Zoals u dus begrijpt zullen wij geen NIEUWE leden

aan kunnen nemen.

Voor onze leden staan de belangrijke mededelingen

omtrend de afhandeling straks onder ledenlogin.